Genom positiva mål, hittar vi verktygen till framgång!

2
2

Genom positiva mål, hittar vi verktygen till framgång!

Välkommen till Kompass-Guiden

Vi på Kompass Guiden har stor erfarenhet av att jobba med ensamkommande flyktingbarn och familjehem.
Vår verksamhet erbjuder tjänster för både flickor och pojkar i åldrarna 14-17 år som söker asyl.
Vi har resurserna och kompetensen att möta ungdomars behov och ge varje individ den lösning som kan hjälpa ungdomar bäst.
Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för en trygg och normal tillvaro samt att skapa en stabil grund för ungdomarna när det är dags att stå på egna ben.
Vår erfarna personalgrupp består av människor med olika bakgrunder och språkkunskaper. Vi innehar även erfarenhet av asylprocessen och integrationsarbete.
Personal finns tillgängliga dygnet runt.